ACT

Afbeeldingsresultaat voor hexaflex act

Acceptance and Commitment Therapy

Steven C. Hayes is de grondlegger van zowel Acceptance and Commitment Therapy (ACT) als de Relational Frame Theory (RFT).  ACT komt voort uit de gedragsanalyse en is gefundeerd op de Relational Frame Theory. ACT is een nieuwere vorm van gedragstherapie en erkend als evidence based therapie voor o.a chronische pijn, angst en fobieën, psychotische stoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie, en autisme. ACT is niet alleen toepasbaar bij psychische ziekten en stoornissen, maar eigenlijk is het ook meer een levenshouding. Je kunt ACT ten alle tijden inzetten om meer uit je leven te halen. ACT werkt binnen de volgende zes kernprocessen:

Mindfulness: In contact komen met het hier en nu

Acceptatie: Het toelaten en zelfs actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden

Defusie: Loskomen van je gedachten zodat deze je minder snel zullen raken

Zelf als context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren

Waarden: Ontdekken wat je echt belangrijk vindt in het leven

Toegewijde actie: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden

In het model van ACT (hexaflex) worden bovenstaande zes processen losstaand van elkaar gepresenteerd, met experiëntiële vermijding als kern van alle psychische problemen, en psychologische flexibiliteit als hoogst haalbare doel. Experiëntiële vermijding houdt in dat mensen proberen hun gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties te controleren. Dit werkt vaak niet en zelfs averechts.

In de praktijk kunnen deze zes processen niet los van elkaar gezien worden, maar ze lopen allemaal in elkaar over en staan met elkaar in verband. Met ACT leer je anders omgaan met vervelende gedachten, situaties en gevoelens. Acceptance betekent in deze context het ervaren en accepteren van die vervelende gedachten, lichamelijke sensaties en gevoelens. Commitment betekent in deze context bewust en toegewijd handelen en dichter bij die dingen te komen die jij belangrijk vindt in je leven (waarden). Accepteren betekent hier iets anders dan achterover leunen en alles op je af laten komen, het is een bewust en actief proces. ACT richt zich op het veranderen van de relatie die je hebt met je gedachten, in tegenstelling tot Cognitieve Gedragstherapie die zich richt op symptoomverlichting door verandering van de inhoud van die gedachten. We werken aan psychologische flexibiliteit door middel van oefeningen en technieken, humor en gebruik van metaforen. Het gaat erom dat je inziet dat vechten en het proberen te controleren van je gevoel, gedachten en omstandigheden je eigenlijk, op het kosten van veel (negatieve) energie na, geen winst oplevert. ACT biedt effectieve vaardigheden en manieren om te werken aan een waardevol leven binnen die zes kernprocessen van het hexaflex.

Acceptance and Commitment Therapy voor kinderen en jongeren

Vanuit het gedachtegoed van ACT kun je ACT in elke denkbare setting toepassen. Dus ook op school, in de opvoeding of tijdens het sporten. Elk kind/jongere is uniek, dus ook elk ACT traject! ACT voor kinderen en jongeren is een model aangepast op de ontwikkeling en leefwereld van kinderen. Ook voor kinderen worden veel verschillende oefeningen, technieken en metaforen gebruikt in de coaching. En uiteraard humor en ontspanning! ACT-begeleiding helpt kinderen te voorkomen dat gedragspatronen, zoals het vermijden van vervelende of negatieve ervaringen, ingesleten raken. Mocht dit toch al gebeurt zijn, helpt ACT hen om dat proces te keren. Bij ACT staat het kind centraal en niet wat de omgeving (context) van het kind vraagt. Net als bij volwassenen staat psychologische flexibiliteit centraal. Wanneer een kind leert om de ongemakken van het leven te accepteren ontstaat er ruimte om op te gaan in wat hij leuk en waardevol vindt. ACT helpt jongeren om abstracter te denken. Door ACT leren ze meer ontdekken wat ze echt belangrijk vinden, standpunten in te nemen, kritisch te zijn en wat hun plek is binnen de maatschappij, nu en later.

 

 

ACT-diary voor kinderen van 8-12 jaar!

Binnenkort verkrijgbaar. Reserveer vast jouw ACT-diary en stuur een mail!

 

Top