Werkwijze

Afbeeldingsresultaat voor hexaflex act

 

Acceptance and committment therapy (ACT) is een nieuwere vorm van gedragstherapie, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C Hayes. Het ACT-model bestaat uit zes kernprocessen waarbinnen gewerkt wordt met als hoofddoel: psychologische flexibiliteit. Eigenlijk is het meer een 'way of life'. De technieken, metaforen en oefeningen binnen die zes kernprocessen zorgen voor meer psychische flexibiliteit waardoor je meer uit je leven kunt halen en beter kan omgaan met  het leven zelf en alle gevoelens, situaties, gedachten en lichamelijke sensaties die daarbij horen. Die zes kernprocessen sluiten op elkaar aan en overlappen elkaar regelmatig.

Wij willen graag onze gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties controleren en/of vermijden. Meestal werkt dit niet of zelfs averechts. Binnen ACT leer je wat jij belangrijk vind in het leven, wat jouw waarden zijn en hoe je het dit kan vertalen in je dagelijkse leven. Met de oefeningen, metaforen en technieken die behandeld worden heb je een basis gelegd om na de coaching hier zelf mee aan de slag te gaan.

Kort de zes kernprocessen uitgelegd:

Mindfulness: In contact komen met het hier en nu

Acceptatie: Het toelaten en zelfs actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden

Defusie: Loskomen van je gedachten zodat deze je minder snel zullen raken

Zelf als context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren

Waarden: Ontdekken wat je echt belangrijk vindt in het leven

Toegewijde actie: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden

ACT helpt je om je leven waardevoller in te delen, vrolijker naar dingen te kijken en je psychologische flexibiliteit te vergroten.

 

Top