Wie ben ik?

'' It's not what you look at that matters, it's what you see''

Welkom bij Noura-coaching! Noura is een Arabische naam en de betekenis ervan is ''licht''. Als je je als mens vrij voelt, jezelf mag zijn en je eigen pad mag en kan bewandelen, dan kan je je ontwikkelen tot een mooi en waardevol persoon. Je leven indelen zoals jij wil met de dingen die jij belangrijk vindt. Ik ben Christa Krommenhoek. Waarom ben ik coach en trainer? Precies om bovenstaande! Als ik jou in jouw leven dat kleine duwtje mag geven in de goede richting zodat je net wat makkelijker en flexibeler met het leven kan omgaan dan is mijn doel bereikt. Mijn enthousiasme is gevoed door het in contact komen met Acceptance and Commitment Therapy en deze behandelmethode zet ik in binnen de coaching en training. (zie werkwijze)

Wat mijn leven mooier, zinvoller en betekenisvoller heeft gemaakt is de Islam. Sinds ik moslim ben sta ik bewuster in het leven en zijn deuren voor mij geopend. Daarin is de profeet Mohammed (saws) zeker een groot voorbeeld voor mij. Hij had oog voor detail, de verschillen tussen individuen en persoonlijke krachten van mensen. Hij had van nature een rechtvaardige en eerlijke omgang en was sterk pedagogisch onderlegd. Liefde, mededogen, barmhartig en met respect omgaan met mensen is wat hij nastreefde. Ik wil deze mooie karaktereigenschappen vertalen binnen mijn praktijk in het coachen van kinderen, jongeren en vrouwen.

Expertise & ervaring

Groei en ontwikkeling lopen als een rode draad door mijn leven. Leren, ontdekken, nieuwe dingen proberen en ontwikkeling zijn voor mij belangrijke thema's. Die mindset heeft ervoor gezorgd dat ik een aantal opleidingen heb gevolgd en met succes heb afgerond.

  • Sociaal Pedagogisch Werk MBO
  • Maatschappelijk werk- en Dienstverlening HBO
  • Kindercoach HBO
  • Opvoedcoach HBO
  • Kinder EHBO
  • ACT-training SeeTrue
  • Personal trainer

Tijdens deze opleidingen ben ik werkzaam geweest binnen verschillende afdelingen van de hulpverlening. Ik heb jarenlange ervaring met het behandelen, begeleiden en coachen van kinderen, jongeren en volwassenen binnen diverse en complexe sectoren van de hulpverlening. Werken met kinderen, ouderen, een tehuis met verstandelijk gehandicapte tieners, TBS kliniek en een afdeling voor mensen met een dubbeldiagnose behoren hiertoe. Ook ben ik werkzaam geweest binnen een instelling voor jongeren met gedragsproblemen en een LVB (licht verstandelijke beperking). Op verschillende groepen en 1-op-1 begeleiding.

Top